منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۶ - ۱۲:۲۸

شهر قلعه نو، قریه ده سبز(چاکرها) پوهنتون بادغیس

Background image

اعلان کاریابی

مؤسسه تحصیلات عالی بادغیس به تعداد (۲۸) بست‌ های اداری خویش را به اعلان رقابت آزاد گذاشته است. داوطلبان واجد شرایط میتوانند فورمه های درخواستی بست مورد نظر خویش را از مدیریت عمومی منابع بشری معاونیت مالی واداری این نهاد تحصیلی دریافت نموده و بعد از خانه  پری با کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی و تجربه کاری شان قبل از ختم اعلان به شعبه مربوطه تسلیم نمایند.

OpenShow all

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۶ - ۱۲:۲۸

شهر قلعه نو، قریه ده سبز(چاکرها) پوهنتون بادغیس

Background image

اعلان کاریابی

مؤسسه تحصیلات عالی بادغیس به تعداد (۲۸) بست‌ های اداری خویش را به اعلان رقابت آزاد گذاشته است. داوطلبان واجد شرایط میتوانند فورمه های درخواستی بست مورد نظر خویش را از مدیریت عمومی منابع . . .