شرح کوتاه از پلان استراتیژیک موسسه تحصیلات عالی بادغیس

پلان استراتژیک چیست و چرا اهمیت دارد؟

پلان استراتژیک نقشه راهی برای آینده یک سازمان است که چشم‌انداز، مأموریت، ارزش‌ها و اهداف کلیدی آن را برای مدت 5 تا 10 سال آینده مشخص می‌کند. پلان استراتژیک اهمیت زیادی برای موفقیت و پیشرفت بلند مدت سازمان‌ها دارد، زیرا:

 • جهت ‌گیری راهبردی سازمان را مشخص می‌کند
 • اولویت‌ بندی فعالیت‌ها و تخصیص منابع را آسان می­کند
 • به هماهنگی و یکپارچگی فعالیت‌ها کمک می‌کند
 • زمینه ‌ساز تحول و نوآوری در سازمان است
 • مبنایی برای ارزیابی عملکرد و پیشرفت سازمان فراهم می‌کند

 

پلان استراتژیک موسسه تحصیلات عالی بادغیس

معرفی مختصر

موسسه تحصیلات عالی بادغیس در سال 1389 با ایجاد پوهنحی زراعت آغاز به فعالیت نمود. تا سال 1401 این موسسه به 5 پوهنحی و 15 دیپارتمنت رشد کرده است. موسسه تحصیلات عالی بادغیس با چالش های  همچون کمبود زیرساخت­ها، کادر علمی، امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی مواجه است. به همین منظور، پلان استراتیژیک پنج ساله ای برای این موسسه تدوین شده است.

چهارچوب پلان استراتیژیک

این پلان شامل 3 مرحله و 7 فصل می­باشد:

مرحله 1- تدوین پلان استراتیژیک (4 فصل)

فصل 1- معرفی پلان و اهمیت آن

فصل 2- دیدگاه، ماموریت، ارزش­ها و اهداف استراتیژیک

فصل 3- تحلیل SWOT

فصل 4- انتخاب و تعیین اولویت های استراتیژیک

مرحله 2- اجرای استراتیژی (فصل 5- پلان عملیاتی)

مرحله 3- ارزیابی (فصل 6- تخصیص بودجه، فصل 7- ارزیابی پلان)

اهداف استراتیژیک

 • ارتقای جایگاه ملی از موسسه به پوهنتون
 • بهبود نظارت و ارزیابی منابع انسانی
 • جذب و تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد
 • استفاده از تکنولوژی های نوین
 • پذیرش خلاقیت و تحقیق محوری
 • ایجاد ساختار سازمانی و مدیریتی کارآمد

تحلیل SWOT

نقاط قوت: شفافیت امور، همکاری بین بخشی، برنامه های تدریسی کارآمد، وجود انگیزه در کارمندان

نقاط ضعف: کمبود زیرساخت، فضای فیزیکی ناکافی، عدم تطابق پالیسی ها ضعف سیستم نظارت و ارزیابی

فرصت: حمایت دولت، ظرفیت تحصیلات عالی، تقاضای تحصیلات عالی، پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

تهدیدها: وضعیت اقتصادی ضعیف مردم، رقابت موسسات خصوصی

اولویت های استراتیژیک

 • تکمیل زیرساخت ­ها و تاسیسات فیزیکی
 • ایجاد پوهنحی و دیپارتمنت های جدید
 • ظرفیت سازی منابع انسانی
 • بهبود کیفیت تدریس و یادگیری
 • توسعه تحقیقات علمی و نوآوری
 • کسب اعتبار تضمین کیفیت
 • تامین استقلال مالی

معلومات فوق به اختصار کلیدی ترین عناصر پلان استراتیژیک موسسه تحصیلات عالی بادغیس را برای اطلاع رسانی موثر به ذینفعان ارائه شده است. جزئیات کامل در متن پلان استراتیژیک این موسسه آمده است.