تضمین کیفیت: راهبرد موفقیت در تحصیلات عالی

مقدمه:

موسسه تحصيلات عالی بادغيس یک نهاد  تحصیلی است که در سال ۱۳۸۹ با هدف تأمين نيازهای جامعه در زمينه های علمی، فرهنگی و اقتصادی تأسيس شده است. این موسسه با رعايت استانداردهای ملی و بین المللی در زمينه­ های آموزش، تحقیق و خدمات عمومی فعاليت میکند. برای حفظ و ارتقاء کيفيت در ارائه خدمات خود، این موسسه به فرآیند تضمین کيفيت اهميت میدهد و با ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصيلات عالی همکاری مستمر دارد.

این موسسه در ابتدا با یک پوهنحی زراعت که شامل دو دیپارتمنت بود شروع به کار کرد و سپس پوهنحی تعلیم و تربیه، اقتصاد، محیط زیست و شرعیات را نیز به خود اضافه کرد  درحال حاضر، این موسسه دارای  پنج  پوهنحی و ۱۵ دیپارتمنت فعال بوده و با هدف ارائه خدمات آموزشی با کیفیت بالا، بهبود منابع انسانی، ترویج فرهنگ علمی و تحقیقی، حل مشکلات جامعه و توسعه پایدار منطقه ای فعالیت میکند.

چرا تضمین کیفیت؟

تضمین کیفیت یک فرآیند پویا و پایدار است که به منظور ارتقاء سطح علمی، حرفهای و اخلاقی نهادهای تحصیلات عالی انجام میشود. تضمین کیفیت به نهادهای تحصیلات عالی کمک میکند تا:

 • خدمات آموزشی، تحقیقی  و خدمات عمومی را با کارآمدی و کارایی بالا ارائه دهند.
 • نظارت و ارزشگذاری داخلی و خارجی را بطور مستمر انجام دهند.
 • نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و بهبود بخشند.
 • با استانداردهای ملی و بینالمللی همخوانی داشته باشند.
 • اعتبار و جایگاه خود را در سطح منطقهای و جهانی افزایش دهند.

چگونه تضمین کیفیت؟

برای تضمین کیفیت در نهادهای تحصلات عالی، چارچوب ها، معیارها، روشها و فعاليتهای مختلف طراحی شده است، که اين فعاليتها شامل:

 • اعمال استانداردهای حداقل در هنگام اخذ مجوز فعاليت
 • برگزاری جلسات هيئت علمی
 • تدوين برنامه درسی
 • اجرای برنامه های آموزش اساتید
 • پياده سازی سيستم جامع اطلاعاتی
 • پرسشنامه های نظرسنجی
 • گزارش های سالانه
 • حفظ سند اعتباردهی
 • برگزاری كارگاه های آموزشی
 • شركت درجلسات هماهنگی
 • بازديدهای نظارتی

چه کسانی در تضمین کیفیت مشارکت دارند؟

برای تضمین کيفيت در نهادهای تحصيلات عالی، همکاری و مشارکت تمام ذينفعان ضروری بوده که اين ذينفعان شامل:

 • وزارت تحصيلات عالی
 • ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی
 • موسسه تحصیلات عالی بادغیس
 • معاونین و آمران موسسه
 • اساتید، محصلان و کارمندان موسسه
 • نهادهای دولتی، خصوصی و مدنی مرتبط
 • جامعه علمی و حرفهای

چه منافعی از تضمین کیفیت به دست می‌آيد؟

تضمین کیفیت در نهادهای تحصيلات عالی، منافع  متعددی را برای ذينفعان به همراه دارد که برخی از اين منافع عبارتند از:

 • افزایش رضایتمندی و اعتماد ذینفعان
 • ارتقاء سطح علمی و حرفهای فارغ التحصیلان
 • افزایش توانایی رقابت پذیری و اشتغال پذیری فارغالتحصيلان
 • افزایش تولید علمی و نوآوری در تحقیق
 • افزایش همکاری و تبادل تجربه با نهادهای  داخلی  و خارجی
 • افزایش جذب منابع مالی و انسانی
 • افزایش شفافيت و پاسخگویی

در خاتمه

از شما به خاطر مطالعه این معلومات سپاسگزاریم، امیدواریم که این معلومات برای شما مفید و جالب بوده باشد، از  شما دعوت میکنیم که در فرآیند تضمین کیفیت در موسسه تحصيلات عالی بادغيس مشارکت کنید و با نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری دهید. ما متعهد به پذیرش نظرات و پیشنهادات سالم شما در راستای بهبود پروسه تضمین کیفیت هستیم.

 • شماره تلفن:0799045160
 • پست الکترونیک: afghanatiqullah@gmail.com
 • آدرس:  بادغیس، قلعه نو، جوار قریه چاکرها، موسسه تحصيلات عالی بادغیس، آمریت تضمین کیفیت

 

با تشکر

آمریت تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی بادغیس