داوطلبیAll tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۳۰ - ۹:۱۷
Background image

اعلام اجناس قابل حراج (لیلام)

موسسه تحصیلات عالی بادغیس به تعداد 54 نوع اجناس داغمه خویش را به مزایده گذاشته است، بنا اشخاصیکه تقاضای اشتراک در داوطلبی را داشته باشند، درخواستی های خویش را میتوانند از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 یوم به موسسه تحصیلات عالی بادغیس در بخش معاونیت مالی واداری تسلیم نموده و تضمین 2فیصد اخذ میگردد.

RecentShow all

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۳۰ - ۹:۱۷
Background image

اعلام اجناس قابل حراج (لیلام)

موسسه تحصیلات عالی بادغیس به تعداد 54 نوع اجناس داغمه خویش را به مزایده گذاشته است، بنا اشخاصیکه تقاضای اشتراک در داوطلبی را داشته باشند، درخواستی های خویش را میتوانند از تاریخ نشر . . .