(دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان 2021-2025)

basu_admin
Sun, May 30 2021 4:50 PM
BHEI

ریاست موسسه تحصیلات عالی بادغیس با هنماهنگی مقام ولایت و ریاست اقتصاد بادغیس ورکشاپ را به تاریخ 9/3/1400 جهت معرفی و تشریحی (دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان 2021-2025) در سالون کنفرانس¬های مقام ولایت بادغیس برگزار نمود. این کنفرانس با حضور داشت ( معاون، رئیس دفتر، رئیس سکتوری و رئیس منابع بشری مقام ولایت)، روئسای ادارات دولتی، استادان تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، مسولین موسسات کمک کننده در بادغیس، جامعه مدنی، متنفذین و علما برگزار گردید. این ورکشاپ توسط محترم پوهنیار شیرآقا خاتمی رئیس پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی بادغیس و پوهنیار جمال الدین جمال آمر دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد برای اشتراک کنندگان ارائه و در اخیر مقام ولایت از محترمه پوهنیار نړی هیوادمل رئیس موسسه تحصیلات عالی بادغیس، ارائه کنندگان ورکشاب، رئیس اقتصاد بادغیس و رئیس دفتر مقام ولایت جهت هماهنگی و ترتیب این ورکشاپ قدر دانی و موضوعات مطرح شده در این ورکشاپ را جمع بندی نمود

Latest news

Sun, Mar 28 2021 3:21 PM
Background image

کنفرانس علمی به پیشواز افتتاح بند کمال خان در موسسه تحصیلات عالی بادغیس دایر گردید.

کنفرانس علمی به پیشواز افتتاح بند کمال خان در موسسه تحصیلات عالی بادغیس دایر گردید

این کنفرانس با حضور داشت رئیس دفتر مقام ولایت، شورای ولایتی، روسای ادارات دولتی، هئیت رهبری موسسه. . .

Mon, Mar 15 2021 12:05 PM
Background image

تدویر موفقانه سیمینار علمی در سطح موسسه تحصیلات عالی بادغیس

تدویر موفقانه سیمینار علمی در سطح موسسه تحصیلات عالی بادغیس پیرامون اهمیت تاریخی بند کمال و مزایای این بند در ولایت نیمروز با حضور داشت اساتید ومحصلان این موسسه برگزار گردید

 

BACK TO NEWS