(دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان 2021-2025)

basu_admin
Sun, May 30 2021 4:50 PM
BHEI

ریاست موسسه تحصیلات عالی بادغیس با هنماهنگی مقام ولایت و ریاست اقتصاد بادغیس ورکشاپ را به تاریخ 9/3/1400 جهت معرفی و تشریحی (دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان 2021-2025) در سالون کنفرانس¬های مقام ولایت بادغیس برگزار نمود. این کنفرانس با حضور داشت ( معاون، رئیس دفتر، رئیس سکتوری و رئیس منابع بشری مقام ولایت)، روئسای ادارات دولتی، استادان تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، مسولین موسسات کمک کننده در بادغیس، جامعه مدنی، متنفذین و علما برگزار گردید. این ورکشاپ توسط محترم پوهنیار شیرآقا خاتمی رئیس پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی بادغیس و پوهنیار جمال الدین جمال آمر دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد برای اشتراک کنندگان ارائه و در اخیر مقام ولایت از محترمه پوهنیار نړی هیوادمل رئیس موسسه تحصیلات عالی بادغیس، ارائه کنندگان ورکشاب، رئیس اقتصاد بادغیس و رئیس دفتر مقام ولایت جهت هماهنگی و ترتیب این ورکشاپ قدر دانی و موضوعات مطرح شده در این ورکشاپ را جمع بندی نمود

Latest news

Mon, Feb 27 2023 3:29 PM
Background image

Introducing the Acting Director of Badghis Higher Education Institute

According to letter No. 1745 dated 20-7-1444, the Honorable Head of the Office of the Ministry of Higher Education.
Honorable Maulvi Gholam Rasool Sarvari was appointed as the Acting. . .

Wed, Jul 20 2022 9:15 AM
Background image

Alhaji Samiullah Samim was appointed as the financial and administrative assistant of Badghis Higher Education Institute

Alhaj Samiullah Samim, as the financial and administrative deputy of Badghis Higher Education Institute, was appointed based on the proposal No. 632 dated 14-11-1443 of the head of the. . .

BACK TO NEWS