گالری رسانه

Pictures of construction projects in Badghis Higher Education Institute

تصاویر ازپروژه های ساختمانی در موسسه تحصیلات عالی بادغیس