اعلام اجناس قابل حراج (لیلام)

basu_admin
BHEI

Publish Date

Closing Date

موسسه تحصیلات عالی بادغیس به تعداد 54 نوع اجناس داغمه خویش را به مزایده گذاشته است، بنا اشخاصیکه تقاضای اشتراک در داوطلبی را داشته باشند، درخواستی های خویش را میتوانند از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 یوم به موسسه تحصیلات عالی بادغیس در بخش معاونیت مالی واداری تسلیم نموده و تضمین 2فیصد اخذ میگردد.

More tenders

Mon, Apr 19 2021 9:17 AM
Background image

اعلام اجناس قابل حراج (لیلام)

موسسه تحصیلات عالی بادغیس به تعداد 54 نوع اجناس داغمه خویش را به مزایده گذاشته است، بنا اشخاصیکه تقاضای اشتراک در داوطلبی را داشته باشند، درخواستی های خویش را میتوانند از تاریخ نشر . . .

Back to tenders