سیمینار ارائه پلان استراتیژی

اعلان برگزاری سیمینار معلوماتی در مورد پلان استراتپژی موسسه تحصیلات عالی بادغیس